TUTKITTUA MULARI-TIETOA SUKUTUTKIMUSHARRASTAJILTA

Modernien geenitutkimusten perusteella voidaan sanoa, että Mulari-suvun alkujuuret juontavat itään, Karjalan suuntaan. Tällaista nykyaikaista tutkimustietoa Mularien alkuperästä saimme Teuvo Väyryseltä. Hänen sukunsa on Kainuun Mulareita, vaikka sukunimi on vaihtunut Kestilässä talon nimeksi.

Teuvo on teettänyt itsestään Y-DNA-tutkimuksen (Kit nro 234385. Y-NDA haploryhmä N-Z1935). Mularit kuuluu tämän mukaan Karjala-klaaniin. Esi-isämme ovat tulleet Himalajan pohjoisrinteiden ja Venäjän kautta mm. tänne Suomeen.

Uutta faktaa on myös aiemmin mainittu Kimmo Kemppaisen löytö, että Savossa ja Kainuun puolella Mulari-nimeä käyttänyt perhe käytti 1600-luvun loppupuolella rinnakkaisnimeä Suomalainen, joten suvun varhaista taustaa selvitettäessä saattaa olla hyvä tutkia myös Suomalaisen suvun historiaa.

Nimeä Suomalainen on myös käytetty kuten esimerkiksi Venäläistä, Lappalaista tai Ruotsalaista kuvaamaan kansallisuutta, joten kaikki Suomalaiset eivät välttämättä ole edes samaa sukua.

Sylvi Porramo (o.s. Mulari) ja hänen miehensä Erkki Porramo selvittivät Kainuun Mularien historiaa 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa varsin perusteellisesti. Heidän hankkimiaan tietolähteitä olivat henkikirjat, väenottoluettelot, maakirjat, myllytulliluettelot ja kirkonkirjat.

Nykyään digiarkistojen ansiosta sukututkimus on entistä helpompaa. Mularien sukukokousta valmistellessa on tullut esiin monta Mulari-suvun tutkijaa, jotka toivottavasti voivat yhdistää ja jakaa tietojaan myös näiden kotisivujen kautta.